Maps

Regional Map of Poland
Western Pomerania (Pomorze Zachodnie)
Gdansk Pomerania (Pomorze Gdanskie)  = These two should just be one, Pomerania.
Mazury 
Great-Poland (Wielkolpolska)
Mazovia (Mazowsze)
Podlasia (Podlasie)  = Sometimes considered part of Mazovia.
Silesia (Śląsk)
Little-Poland (Małopolska)
Map with Cities

No comments:

Post a Comment